بلوچستان کې هزاره پولیس افسره

بلوچستان کې هزاره پولیس افسره

باتول اسدي په بلوچستان کې لومړنۍ پوليسو مرستیاله کمېشنره ده. دا اوس په کوټه کې کار کوي. په خټه هزاره ده.

په بلوچستان کې دا څو کلونه کېږي چې اورپکي پر هزاره گانو بريدونه کوي. خو بتول اسدي يوازې د اورپکو له امله سرخوږى نه لري بلکې گڼې نورې ننگونې يا چيلنجونه هم ويني. له دې به يې واورو.