د سپوږمۍ بل مخ ولې نه وینو؟

د سپوږمۍ بل مخ ولې نه وینو؟

په وروستیو کې چین د سپوږمۍ لیرې اړخ ته د یوې فضايي بېړۍ په استولو وتواندې. کوم پټ راز د سپوږمۍ د تیاره اړخ د نه لیدو لامل دی؟ ځواب یې په دې وېډیو کې کتلی شئ.