پېښور کې د ښکلو هنرونو اکاډیمۍ

پېښور کې د ښکلو هنرونو اکاډیمۍ

په پېښور ښار کې یوې پښتنې هنرمندې د ښکلو هنرونو د زدکړې لپاره اکادمي پرانیستې. اقرا سعید خټک وایي، غواړي په خپله اکاډمۍ کې هغو ځوانانو ته روزنه ورکړي چې له ښکلو هنرونو سره مینه لري. نادیه خان د اقرا اکاډمۍ او نندارتون ته ورغلې او دا رپوټ یې چمتو کړی.