په غزني کې د واکسین د کمپاین مشر حفیظ نوري

په غزني کې د واکسین د کمپاین مشر حفیظ نوري

په غزني کې د واکسین د کمپاین مشر حفیظ نوري وايي، که څه هم د دغه ولایت د ماشومانو کره شمیره په واک کې نه شته خو له ډېرو هلو ځلو سره سره بیا هم ددغه ولایت ټول ماشومان نه دي واکسین شوي.