د عراق نجف ښار کې کورونا وېروس وضعیت

د عراق نجف ښار کې کورونا وېروس وضعیت

عراق کې د مياشتې اوږد ښاربنديز د روژې لپاره يو څه نرم شوی دی. ځينې پلورنځي بيا پرانيستل شوي، خو ډېر داسې ځايونه چې ګڼ شمېر خلک په کې غونډېږي، تړلي پاتې دي. نجف چې د شيعه ګانو تر ټولو مهمو زيارتونو ټاټوبی دی، د زيارتيانو پر وړاندې تړلی پاتې دی. چارواکي وېرېږي د بنديزونو نرمول ښايي هلته د کورونا ويروس کړکېچ لا ناوړه کړي.