د نيمروز اوونۍ: افغان خاوره ايراني تومان

د نيمروز اوونۍ: افغان خاوره ايراني تومان

د افغانستان په لوېدیځ نیمروز کې ځايي خلک وايي د ایران تومن دومره په ولایت کې ځای نیولی دی چې حتی ځايي چارواکي چې خپله تنخوا واخلي نو تومن ته یې اړوي.

خو چارواکي دعوه کوي چې د ایراني پیسو بندولو کار یې پیل کړی دی.

د نیمروز په اوونۍ کې زموږ همکار سید عبدالله نظامي همدا موضوع څېړي.