افغانستان کې قيمتي ډبرې

افغانستان کې قيمتي ډبرې

په افغانستان کې قیمتي ډبري نه یوازې له مادي اړخه ډېر ارزښت لري بلکې ډېرو ته معنوي اهمیت هم لري ځینې دا باور هم ورسره پالي چې دا ډبرې د ناروغیو شفا ورکوونکي دي.

اریا احمدزۍ له کابله د دې ډبرو په هلکه رپورټ رالېږلی دی.