د اقتصاد له نړۍ

د اقتصاد له نړۍ

د کوهاټ په سلګونه هکتاره مځکه کې د امرودو حاصلات لږ شوي، په هند کې یو شخصي شرکت ړندو ته روزنه ورکوي او د الوتکې ځغاستلیکې لپاره نوې نظریه. دا او ډېر نور مطالب مو د افتصاد له نړۍ په خپرونه کې راغونډ کړی دي