د وړم کال پرتله پروسږ د ملریا ناروغې ډېره شوې

د وړم کال پرتله پروسږ د ملریا ناروغې ډېره شوې

په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت وايي د ۲۰۱۵ کال پر تله ۲۰۱۶ کال کې په دغه هېواد کې د ملریا ناروغۍ ډېرې پېښې ثبتې شوې دي.

وزارت وايي، په تېر ۲۰۱۶ کال کې یې ټولټال ۳۸۰ زره پېښې درلودې.

د دې شمېر ۷۰ سلنه ناروغان په ننګرهار، کونړ او لغمان کې وو، خو تر ټولو ډېر اغېزمن ننګرهار و. همدغلته وزرات وايي لسګونه کسان دې ناروغۍ وژلي هم دي. سید عبدالله نظامي یې په اړه رپوټ لري.