د کوچيانو د زده کړو ستونزې

د کوچيانو د زده کړو ستونزې

د شمېرو له مخې د افغانستان نژدې ۴ میلیونه وګړي کوچیان دي. د دوی د زده کړو بهیر پېړۍ وړاندې شروع شوی خو پر دې سربېره هم په کوچیانو کې د لوستو کسانو شمېر پر هېڅ برابر دی.

افغان چاواکي وايي په وروستیو کلونو کې د دوی د باسواده کولو هڅې زیاتې شوې دي. نجما ځلا د کوچیانو ښوونځیو ته ورغلې د دوی د زده کړو حال را کوي.