د روږديوالي ناورين او د نشيانو درملنه

د روږديوالي ناورين او د نشيانو درملنه

افغانستان پر جګړې او نا امنيو سربېره نن سبا د نشه يي توکو له لويې ننګونې سره مخامخ دی. هلمند چې د کوکنارو پراخې کروندې لري، یو مرکز په کې د نشيانو درملنه په اوبو کوي.

د دغه مرکز چارواکي وايي که ناروغان له نشه يي توکو لرې وساتل شي، د فشار پر وخت اوبه پرې وشیندل شي او هم له پخوانيو نشو نور روغ شوي خپلي مثبتي تجربې شریکې کړي، مثبتې پايلې لرلی شي. اولیا اطرافي دغه مرکز ته ورغلی و، او دا راپور يې پرې رالېږلی دی.