ايا ريښتیا هم له طالبانو سره د خبرو لپاره شرطونه نشته؟

ايا ريښتیا هم له طالبانو سره د خبرو لپاره شرطونه نشته؟

د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالالنشا مشر اکرم خپلواک وايي طالبانو سره د مذاکراتو د پېل لپاره شرط نه لري.

نوموړي په ننگرهار کې له يو شمېر قومي مشرانو سره په غونډه کې خبرې کولې. دغه غونډه د سولې په راوستو او د سولې ته د لارو په موندلو جوړه شوې وه.

له محمد اکرم خپلواک مو وپوښتل چې ايا ريښتیا هم له طالبانو سره د خبرو لپاره هېڅ شرطونه نشته؟