"هره ورځ افغانستان کې پنځه ماشومان له سکاروي مري"

يوه مخکښه برتانوۍ مرستندويه ټولنه وايي هره دقيقه دوه ماشومان په نړۍ کې له سکاروي يا نيمونيا مري.

تر ټولو ډېرو ځپل شويو هېوادونو سر کې پاکستان او افغانستان راځي.

افغانستان کې د روغتیا وزارت چارواکو په وینا دغه هېواد کې هره ورځ له سکاروي پنځه ماشومان مري او د کال کې له یو میلیون ډېر پرې اخته کېږي.

پاکستان کې بيا له دې ناروغۍ هر کال ٩٢ زره ماشومان مري.