للو للو: د زرغونې او ښاپېرۍ کیسه

للو للو: د زرغونې او ښاپېرۍ کیسه

سر له ننه هره جمعه به تر راتلونکو ۱۰ اوونیو پورې له بي بي سي د للو للو په نامه ماشومانو لپاره ځانګړې کیسې خپرېږی.

د کیسو دغه لړۍ له بي بي سي پښتو او دغه راز افغانستان کې له شمشاد ټلویزیون او پاکستان کې له مشرق ټلویزیونونو کتلی شئ.

دغه لومړنۍ ګڼه د زرغونې او ښاپېرۍ کیسه ده.