ترکمنستان کې افغان پانګوال خپلو مرمر ډبرو ته بازار لټوي

ترکمنستان کې افغان پانګوال خپلو مرمر ډبرو ته بازار لټوي

د ترکمنستان د ودانیو په اړه ډېره مشهوره خبره داده چې دنګې ودانۍ یې له مرمرینو ډبرو جوړېږي.

سره له دې چې د ترکمنستان په ګاونډ هرات ولایت کې پرېمانه مرمر ډبرې او کانونه یې شته، خو دغه هېواد ته له اورپا او د چین له بازارونو مرمر وروړل کېږي.

اوس په هرات کې افغان پانګوال وايي، تمه لري د عشق اباد او کابل د اړیکو له غوړېدا سره د هرات مرمر ډبرې ترکمنستان ته ولېږدوي.

محمد قاضي زاده عشق اباد ته ورغلی او له هغه ځایه یې دا رپوټ را استولی دی.