للو للو:‌ د بيزوگۍ کیسه

للو للو:‌ د بيزوگۍ کیسه

د ماشومانو لپاره د بي بي سي پښتو ځانګړو کیسو دویمه برخه.

هره جمعه له بي بي سي د للو للو په نامه ماشومانو لپاره ځانګړې کیسې خپرېږی

د کیسو دغه لړۍ له بي بي سي پښتو او دغه راز افغانستان کې له شمشاد ټلویزیون او پاکستان کې له مشرق ټلویزیونونو کتلی شئ.