للو للو: دوه وروڼه او یو توپ

للو للو: دوه وروڼه او یو توپ

د ماشومانو لپاره د بي بي سي پښتو ځانګړو کیسو درېيمه برخه.

هره جمعه له بي بي سي د للو للو په نامه ماشومانو لپاره ځانګړې کیسې خپرېږی.

د کیسو دغه لړۍ له بي بي سي پښتو او دغه راز افغانستان کې له شمشاد ټلویزیون او پاکستان کې له مشرق ټلویزیونونو کتلی شئ.