لندن کې د ملنګ جان تلین غونډه

لندن کې د ملنګ جان تلین غونډه

د افغانستان وتلي ولسي شاعر ملنګ جان ۶۰ تلین یاد غونډه چې په لندن کې جوړه شوې وه. ارواښاد ملنګ جان چې په ۱۹۱۴ کال د ننګرهار په بهسودو کې زیږېدلی و. له تنکۍ ځوانۍ یې له سندرو سره مینه لرله. شکیبا حبیب هم دغې غونډې ته ورغلې وه او په اړه یې رپوټ لري.