خوست کې د سکانو حال

خوست کې هندوان او سکان وایي، تېرو پنځلسو کلونو کې له پرلپسې هڅو سره سره یې بیا هم خپل حقونه، شتمنۍ او ملکيتونه نه دي ترلاسه کړي.

دوی وايي خوست کې يې د سلګونه جريبه مځکې پر ډېره برخه، ولکه شوې ده. دوی همدارنګه له ښوونځیو، روغتیایي مرکزونواو بریښنا بې برخې دي.