له ايرانه ايستل شوي افغانان

له ايرانه ايستل شوي افغانان

سلګونه افغانان چې ايران کې اوسېږي، دا تېره څه موده په زوره افغانستان ته شړل شوي دي. دغو افغانانو کې داسې ماشومان او زلميان هم شته چې کلونه وخت یې ايران کې تېر کړی دی.

له کم ملاتړ او همکاريو سره دغه بېرته ستانه شوي، خپل ټاټوبي کې د ژوند له ستونزو سره مخامخ دي.