بدخشان کې د مېرمنو کورنۍ ګټه

بدخشان کې د مېرمنو کورنۍ ګټه

د افغانستان په بدخشان کې سلګونو میرمنو ته په کور دننه داسې مسلکي زده کړې ورکول شوي چې اوس د خپلو کورنیو لګښت پرې پوره کول شي.

دا مېرمنې په دریو مرکزونو کې روزل کېږي چې د لاسي توکو د جوړولو ترڅنګ د جامو ګنډل او بیلا بیل پخلي ور ښوول کېږي.