جان نېکلیسن: اورپکې ډلې جګړه په زور نه شی ګټلی

جان نېکلیسن: اورپکې ډلې جګړه په زور نه شی ګټلی

افغانستان کې د امریکايي ځواکونو قومندان جنرال جان نېکلسن وايي ، اورپکې ډلې جګړه په زور نه شی ګټلی. جنرال جان نېکلسن د بي بي سي سټوډیو ته راغلی وو. زموږ همکار اسماعیل سعادات ورسره مرکه کړی.