فکرلارې: د ماشومانو پر وړاندې ګواښونه او مخنيوی

فکرلارې: د ماشومانو پر وړاندې ګواښونه او مخنيوی

زموږ ټولو زړونه د هغو ماشومانو په عکسونو او خبرونو باندي خوږ شول چې په دې ورستيو کې زموږ په سيمو کې تښتول شوي بيا تېری پر شوی او بيا وژل شوي.

په ځينو پېښو کې ماشومان په خپله خوښه پر خپلو پښو د تښتونکو سره تللي.

د دوي ښکار ته نه يوازې يو شمېر جنايت کوونکي ناست دي، د ماشومانو تښتونه د خرڅلاو له پاره يو لوي کارو بار هم دي.

يوه ښتنه دا ده چې ماشوم ولې پر پردي باور کوي؟

ايا دلیل يې له خپلو مشرانو څخه وېره ده؟ د جرئت نه درلودل دي، که بل څه. په فکر لارې کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې کورنۍ، او ټولنه په دې کي څه کولاي شي؟

ميلمانه مو په کابل کې مدني فعال غفور احمد جاوید، په لندن کې اغلې حنا دین او مریم جبار خېل دي چې د عامه خدمت برخې کارکونکې دي.