د ننګرهار کوچنۍ فابریکې له کومو ستونزو سره مخ دي؟

د ننګرهار کوچنۍ فابریکې له کومو ستونزو سره مخ دي؟

د افغانستان حکومت ۲۲ میلیونه ډالره ځانګړي کړي چې په ننګرهار کې د کوچنیو پانګونې په مرسته په دغه ولایت کې د کوکنارو دکر کېلې مخه پرې ونیسي. وايي که دا پروګرام یې بریالی شي نورو ولایتونو ته به یې هم وغځوي.

د کوچنیو پانګونو یوه بېلګه په کلیوالو سیمو کې د جامو اوبدل دي چې هم خرما او هم ثواب بلل کېږي.

د ننګرهار روداتو ولسوالۍ همداسې یوه کار ځای ته ذبیح الله رحیمزی ورغلی چې وګوري تولید او ستونزې یې څه دي.