للوللو: د زمرک کیسه

للوللو: د زمرک کیسه

د للو للو دا کيسه ماشومانو ته د پرديو خلکو سره د تللو ګواښ څرګندوي.

للو للو د ماشومانو لپاره د بي بي سي‌ نویو کیسو لړۍ ده چې هره جمعه پر شمشاد او مشرق تلویزیون خپرېږي.

دغه ویډیو له خپلو کوچنیانو سره شریکه کړئ.

دغه کیسې نجیبې لېمې لیکلې او هم یې وړاندې کوي.

مسؤول مدير یې اسمعیل میاخېل دی.