د لندن په دوکانونه کې افغان جوس

د لندن په دوکانونه کې افغان جوس

پخوا تر ډېره د افغانستان وچې او تازه مېوې ګاونډیو او د سیمې هېوادونو ته وړل کېدې، چې ارزښت یې کال کې څه نا څه ۳۶۰ میلیونه ډالرو ته رسېږي. خو اوس ان تر اروپا او لندن هم رسېدلې دي.

د لندن په ځینې دوکانونو کې د افغانستان د انارو او مڼو جوس هم موندل کېږي.

شکیبا حبیب د لندن په هغو دوکانو ګرځېدلې چې افغان جوس په کې پلورل کېږي.