افغانستان: سلو کې ۳۵ ودونه اتلس کلنۍ کې کېږي

افغانستان: سلو کې ۳۵ ودونه اتلس کلنۍ کې کېږي

د ملګرو ملتونو شمېرې چې په ۲۰۱۷ کال کې خپرې شوې دي، ښيي چې په افغانستان کې په سلو کې ۳۵ ودونه په ۱۸ کلنۍ کې کېږي. نهه سلنه یې بیا تر هغې هم په ټیټ عمر کې یا په ۱۵ کلنۍ کې وي یعنې په سلو کې نهه نجونې یا هلکان په ۱۵کلنې واده کوي.

پاکستان کې بيا اټکلونه دا دي چې ٢١ سلنه نجونې تر ١٨ کلنۍ وړاندې ودېږي دلیل یې، بې وزلي، د سړو واک یا سړي سالاري او د تعلیم نشتوالی دی. بله خبره د دودونو ده. ولور، په نامه کول، بدل، بد او نور په ماشوموالي کې د ودونو په ډېروالي کې رول لري. اریا احمدزی له کابله په خپل رپوټ کې، دا ښيي چې په کوچنیوالي کې ودونه څه پایلې لري.