په مورنۍ ژبه زده کړې څومره مهمې دي؟

په مورنۍ ژبه زده کړې څومره مهمې دي؟

د قانون له مخې په مورنۍ ژبه زده کړه د خلکو حق دی خو د افغانستان د ډېر شمېر سیمو په ښونځیو کې زرګونه ماشومان اوس هم په مورنۍ ژبې سبق او درس نه وايي.

د افغانستان په شمال کې بلخ یو له هغو ولایتونو دی چې د بېلابېلو ژبو ویونکي پکې ژوند کوي. يوازې په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې هم ډېر ماشومان په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو له حقونو محرومه دي خو ولې په مورنۍ ژبه زده کړه مهمه ده؟

دا پوښتنه په کابل کې عصمت بهير له افغان چارواکي او ليکوال غفور لېوال څخه کړې ده.