د ثور کودتا: د څرخي پله زندان کيسه

د ثور کودتا: د څرخي پله زندان کيسه

په افغانستان کې د ثور اوومې کودتا د څلوېښتم کال په اړه د رپوټونو لړۍ کې د هغه وخت له کودتا وروسته په څرخي پله زندان کې ګڼ خلک بندیان شول.

یو یې د افغانستان د علومو اکاډمې اوسنی غړی ذکریا ملاتړ دی چې هغه مهال دوه ځلې زنداني شوی و.

ښاغلی ملاتړ له نجما ځلا سره څرخي پله زندان ته تللی و او دهغه وخت کیسې را په زړه کوي.