د ننګرهار مالګين پنېر

د افغانستان ننګرهار کې مال ساتنه اوس د یو شمېر کورنيو لپاره د عايداتو يوه ګټوره سرچينه جوړوي. ننګرهار کې د څارويو شيدې او نور محصولات يې لکه مالګين پنير او د مستو پلور ځینو کورنیو لپاره د ورځيني لګښت يو عايد، او هم يو اسانه کاروبار بلل کېږي.

هلته د کرنې ځايي چارواکي وايي، د مالساتنې پراختيا او بازارموندنې هلوځلو ترڅنګ یې له ناروغيو د څارويو ساتنې کارونه هم کړي دي.