للو للو: د چيژګي کيسه

للو للو: د چيژګي کيسه

دا کیسه د یوه چیژګی چې ځینې یې شیشکی هم بولې.

دغه چیژګي به هره ورځ د کوڅې په ناولو ولاړو اوبو کې لوبې کولې. په دغو اوبو کې د ملاریا ماشو هم کور جوړ کړې و خو چیژګي نه وو پرې خبر.

کیسه ماشوم ته د ناولو اوبو ضرر په ګوته کوی.

دغه کیسې نجیبې لېمې لیکلې او هم یې وړاندې کوي. پروډيوسره يې شکېبا حبيب ده.