رایه ورکوونکي: نوملړ کې مو نومونه نه شته

رایه ورکوونکي: نوملړ کې مو نومونه نه شته

کندهار کې د ولسي جرګې ټاکنو ځینې رایه ورکوونکي وايي، له شنه سهار د رایو ورکولو مرکز ته ورغلي، خو په نوملړ کې یې نومونه نه شته.