للو للو: د زرلښتې کيسه

للو للو: د زرلښتې کيسه

د نن ورځې د للو للو کيسه ماشومانو ته د بښنې غوښتنې ژور اهميت ورښايي.

دغه کیسې نجیبې لېمې لیکلې او هم یې وړاندې کوي. پروډيوسره يې شکېبا حبيب ده.