لرغونې شتمني

لرغونې شتمني

د بريتانيا له موزيمه داسې تازه غوښتنې شوې، چې له خپلو دوو تر ټولو لويو شتمنيو دې تېر شي. د ايسټر ټاپو اوسېدونکي غواړي دغه موزيم دې يوه جوړه تاريخي مجسمې بېرته وروسپاري، چې د وېکټوريا د واکمنۍ زمانه کې ترې وړل شوې وې. دوی د خپلې دې قضيې وړاندې کولو لپاره زرګونه کيلومتره مزل کوي.