للو للو: پلار جان

د للو للو د نن ورځې کیسه د کارغه د یوه بچي ده چې تل به یې ویل، ارمان چې زما پلار هم پیسې لرلی او بډایه وای، او ما هم زما د ملګري په شان نوی بوټونه او نوې جامې درلودی. ولې مې پلار دومره خوار دی؟

یوه ورځ سخته واوره اورېدلې وه او پلار یې کورته نه راغئ.

دغه کیسې نجیبې لېمې لیکلې او هم یې وړاندې کوي. پروډيوسره يې شکېبا حبيب ده.