د روباټ جوړوونکو افغان نجونو سیالي

افغانستان ډېر کله د ښځو لپاره د نړۍ پر مخ ډېر بد هېواد بلل کېږي. خو د نجونو یوې ډلې یې خطرونه، د خلکو منفي نظرونه او ځورونې هر څه تر شا پرې ایښې دي او لګیا دي روباتونه جوړوي. د همدې روباټونو جوړولو له لارې د نړۍ په لروبر کې سیالیو ته هم بلل شوې دي. بي بي سي هم له دې ډلې سره یوې ته په اېسټونیا کې یوې سیالۍ ته ورغله.