للو للو: شاهرخ او ښاپیرۍ

للو للو: شاهرخ او ښاپیرۍ

شاهرخ او ښاپيرۍ دوه ښکلي مېږيان وو، خور او ورور، دوی پر يوه بل ډېر ګران وو خو د ټلويزيون د ليدلو پر وخت به يې سخت جنګونه وو.

شاهرخ به ويل فوټبال ګورم او ښاپيرۍ به ويل د ستورو پروګرام ګورم او په دغه جنګ کې يوه ورځ ټلويزيون مات شو.

کيسه وګورئ چې د خور او ورور دغه ناندرۍ تر کومه ورسېدې.

دغه کیسې نجیبې لېمې لیکلې او هم یې وړاندې کوي. پروډيوسره يې شکېبا حبيب ده.