ښوونځي ته د ماشومان لېږلو کمپاین

ښوونځي ته د ماشومان لېږلو کمپاین

د افغانستان د شمال بلخ ولایت په مزار شریف کې، دوې ځوانې نجونې کور په کور ګرځي او خلک هڅوي چې په خپلو ماشومانو تعلیم وکړي. د دې جوړې ډېر پام پر هغو سیمو دی چې خپلې لوڼې لیک او لوست ته نه پرېږدي. د افغان حکومت د شمېرو له مخې همدا اوس درې نیم میلیون افغان ماشومان ښوونځیو ته نه ځي چې ۸۵٪ یې نجونې دي. د بي بي سي د سلو ښځو لړۍ په مناسبت، نجیب الله پاڅون، د مزار شريف د تعلیم پر دې دوو فعالانو رپوټ لري.