افغان ولسمشريزې ټاکنې: د لومړيو پايلو پر وړاندې د شکايتونو ثبتولو لړۍ

افغان ولسمشريزې ټاکنې: د لومړيو پايلو پر وړاندې د شکايتونو ثبتولو لړۍ

افغانستان کې د ولسمشريزو ټاکنو لومړيو پايلو پر وړاندې د شکايتونو ثبتولو لړۍ نن پيل شوه، د ډاکټر عبد الله ټاکنډله وايي شکايتونو پرانيستې سره څلور زره ثبت کړي.

افغانستان کې د ولسمشريزو ټاکنو د لومړيو پايلو له اعلان يوه ورځ وروسته، د شکايتونو کمسيون، د دغو پايلو پر وړاندې د شکايتونو ثبتلو درې ورځنی بهير پيل کړی دی. د عبدالله عبدالله ټاکنډلې، چې لومړۍ پايلې یې رد کړې، ويلي د شکایتونو ثبت پرانيستې سره یې له څلور زرو زيات شکایتونه ثبت کړي دي. په لومړيو پايلو کې په درېيم ځای راغلي کانديد ګلبدين حکمتيار بيا وايي چې ټاکنې به دويم پړاو ته ځي.

زمزمه نيازۍرپوټ لري.