له پاکستانه ستنو شويو افغان کډوالو سره د زړه خواله

له پاکستانه ستنو شويو افغان کډوالو سره د زړه خواله

دا اونۍ پاکستان ته د افغان کډوالو د ورتلو ۴۰ کاله پوره کېږي. په افغانستان کې د ۴۰ کلنې جګړې له کبله پاکستان او ایران ته په سلګونه زره افغانان کډوال شوي. شازیې حیا په همدې پلمه په کابل کې له یو شمېر کورنیو سره لیدلي چې په پاکستان کې یې د کډوالۍ ژوند پرېښی او افغانستان ته راستانه شوي.