افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو د اونۍ پیل

افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو د اونۍ پیل

په افغانستان کې د تاوتريخوالي کمېدو اونۍ پيل د خواله رسنيو د گڼو افغان کارونکو پراخ غبرگونونو سره هم مل و. دا چې دوى څه ليکلي او څه هيلې يې څرگندې کړې دي، پاينده څرگند پرې نظر تېر کړى.