د يوه افغان کډوال خوبونه ;وطن ته د ستنېدو ارمان

د يوه افغان کډوال خوبونه ;وطن ته د ستنېدو ارمان

خپل وطن خپل وطن وي، د تېرو څلوېښتو کلونو په بېلابېلو دورو او پېرونو کې ميليونونه افغانان د خپل ټاټوبي پرېښودو او کډوالۍ ته اړ شوي دي.

د ځينو کلونه او ان لسيزې په بيا بيا کډوالۍ کې تېر شوي، او د دې لړۍ د پای کوم څرک لا هم نشته. کابل خان يو له همداسې کسانو دی، چې په ماشوموالي کې له افغانستانه، پښتونخوا ته کډوال شوی، دلته خپله کيسه کوي