پخواني افغان پوځيان: بهر کې يې زدکړې بشپړې خو برخليک يې ناروښانه دی

پخواني افغان پوځيان: بهر کې يې زدکړې بشپړې خو برخليک يې ناروښانه دی

سلګونه افغان سرتېري‌ چې د مخکیني‌ نظام پرمهال د زده کړو لپاره بهر استول شوي وو،‌ له فراغت وروسته بې برخلیکه دي او ځینې یې آن د کوربه هېوادونو له ناسمه چلن سخت سر ټکوي.

حفیظ الله معروف یې له یوه سره خبرې کړې دي.‌ د خوندیتابه لپاره یې مخ پټ شوی، نوم یې هم اړول شوی او خبرې یې هم زموږ د یوه همکار په غږ کې اورئ.