څيړنه: ماشوم سره کتاب ويل تلپاتى اغيز لري

کتابونه
Image caption له ماشومانو سره کتاب لوستل د دوى په ښوونه و روزنه ژور اغيز پرېباسي

د اقتصادي همکارۍ او ودې يوې څېړونکې ټولنې پر ماشومانو باندې د مور و پلار د درسي مرستې اغيز پلټلى دى.

په څېړنه کې ټولنيز توپير له پامه غورځول شوى دى خو موندل شوي چې له کومو ماشومانو سره ميندې پلرونه په لومړيو کلونو کې کتاب لولي پر هغوى يې مثبت اغيز تر ډيرو پروت وي.

څېړنې په نويو زلمو کې د ليک لوست ښه والى په لومړيو کلونو کې د مور و پلار له مرستې سره تړلى دى.

د څېړونکې ټولنې پلټنه په څوارلسو مخ پر ودې هيوادونو کې وشوه.

دوى وموندله چې کومو ميندو پلرونو چې په کمکيني له خپلو ماشومانو سره په ليک لوست کې مرسته کړې ده هغوى ډير ځليدلي دي.

له کومو ماشومانو سره چې مرسته شوې ده د هغو په پرتله چې ميندو پلرونو ورسره مرسته نه ده کړې له درسي پلوه شپږ مياشتې وړاندې بلل شوي دي.

په ځينو هيوادونو کې دغه کچه تر يوۀ کاله رسيدلې ده، په بله وينا له کومو ماشومانو سره چې په لومړيو کلونو کې ميندو پلرونو مرسته کړې هغوى تر خپلو هغو همځلو چې مرسته ورسره نه ده شوې، په درسو کې يو کال مخته و.

پلټنې دا هم موندلې چې ميندې پلرونه که ډير لوستي هم نه وي بيا هم د دوى مرسته پر ماشوم ښه اغيز لري.

رپوټ کې راغلي مهمه دا ده چې ميندې پلرونه د اوونۍ څو ځله له خپلو ماشومانو سره کتابونه ولولي او پر هغو ورسره خبرې وکړي.

څيړنه له ماشومانو سره د ميندو پلرونو خبرې، له هغوى سره يو ځاى ډوډۍ خوړل او په مسايلو کې د هغوى شريکول هم مهم بولي او وايي دغه ډول بوختېدنه له ماشوم سره د هغه په روزنه او ښوونه کې ډيره مرسته کوي.