٣٩ عدد لانجمن شو

٣٩
Image caption د ٣٩ عدد له لويې جرگې راهيسته لا ډير لانجمن شو

د افغانستان په ځينو سيمو کې د ٣٩ عدد ته په سپکه گوري.

دليل يې ډير روښان نه دى خو ويل کيږي چې دغه عدد د بې ناموسۍ په مانا دى.

کيسه له دې پيل شوې چې وايي کوم سړى و چې بدلمنې يې پاللې، د دۀ د کور شميره ٣٩ وه، له همدې امله ورسره خلک جوړ نه دي.

نور بيا دا کيسه بابېزه بولي او وايي د ابجد په حساب ٣٩ د بې ناموس په مانا راځي ځکه يې خلک نه خوښوي.

ځينې هغه کسان چې د عمر په ٣٩ کال کې دي ځان يو کال کشر يا مشر يادوي.

د موټر له نمبر پلېټه رانيولې تر بل هر هغه څه چې دغه عدد پکې کاريږي، افغانان ترې ځان ساتي.

په لويه جرگه کې دا خبره هغه وخت لا توده شوه چې ٣٩ مې کمېټې ته څوک نه ورتلل.

وايي د دغې کمېټې نوم ٤٠ شو او څلوېښتمه هغه په ٤١ بدله شوه.

فيسبوک

د جرگې له ختميدا سره او د دې خبرې په لا ډيرې توديدا د فيسبوک کاروونکي افغانان په بحث شول.

د لويې جرگې يوۀ غړي، ريس احمدزي، د جرگې په هغو يادښتونو کې چې دوى د بي بي سي پښتو ويبپاڼې لپاره ليکل په دې اړه ليکلي وو:

" کله چې د ٣٨ کميسيون ريس خبرې کولې گنگوسې دا وې چې ٣٩ کميسيون به څه کوي. خنداگانې وې. ماته هم خندا راغله. ما ويل د وطن په برخليک غږيږو او پام مو يو بې مانا نمبر ته دى.

نه پوهيږم چاته دا نمبر پوچ دى خو خپله ماته ډير مسخره ښکاري چې حتى په دومره مهم ځاى کې، دومره لوى کسان هم د کوڅو او بازار خبرو ته اهميت ورکوي

د ٣٨ نمبر نه وروسته ٤٠ ياد شو. په دې لا ډيره خندا جوړه شوه. ما ويل اوس به منشيان دا خبره هم وکړي چې ولې يې ٣٩ نمبر ياد نه کړ خو هغوى هېڅ ونه ويل."

خرافات

هغه کسان لږ نه دي چې دا بحث بې ځايه بولي او وايي ٣٩ عدد د بل هر يوۀ په څير بله کومه مانا نه لري.

د دغه نظر پالونکو د خپل عکس پر ځاى په فيسبوک کې د ٣٩ عدد ايښى دى.

يوۀ افغان ليکلي: " د ٣٩ شميره له ژوند نه نه شي بېليدلى."

يوۀ بل غوښتنه کړې ده: " فيسبوکيانو د ٣٩ اپلتې رد کړئ".

يو بل شعار د عکس په ډول خپور شوى" دا ډول جاهلي خرافات نه منو."

په ايران کې ١٣ عدد د خلکو نه دى خوښ، وايي هلته يې خلک بې برکته بولي.

په چين کې د څلور عدد بد بخت بلل کيږي.

هلته کيسه دا ده چې گواکې د اپريل مياشت څلورمه ده او په دې مياشت کې ډيرې مړينې کيږي نو چينايان يې نه خوښوي.

ورته مطالب