مېرمنې په کومو برخو کې ډېر له توپيري چلند سره مخامخېږي؟

Image caption په افغانستان کې هم د ژواندانه داسې ډېرې برخې دي چې افغان مېرمنې په کې له ښکاره تبعيض مخامخ دي.

د نړۍ په لر او بر کې مېرمنې د ژوندانه په ورځنيو چارو کې له توپيري چلند او کړنو سره مخامخېږي.

کلتوري ځانگړتياو ته په پاملرنې سره دغه برخې چې مېرمنې په کې له توپيري چلند سره مخامخې وي په هر هېواد کې سره توپير لري.

په افغانستان کې هم د ژواندانه داسې ډېرې برخې دي چې افغانې مېرمنې په کې له ښکاره تبعيض سره مخامخې دي، لکه د ښځينه ماشوم پر زېږونې، د زدکړې په ډگر کې ، کار او داسې نور.

په ځينو مواردو کې بيا په ټولنه کې د ښځو د حقونو خوندي کولو لپاره مثبت تبعيض ته هم مخه شوې، د بېلگې په توگه په ادارو کې ور ته د څوکيو ځانگړي کول.

ستاسو په اند په افغانستان کې د ژوندانه په کومو برخو کې مېرمنې ډېر له توپيري چلند سره مخامخېږي او ولې؟

ستاسو تجربې څه دي؟

د مخنيوي لپاره يې څه کېداى شي؟

آيا مېرمنو سره په ځينو برخو کې مثبت توپيري چلند ته اړتيا شته؟

که هو، نو په کومو برخو کې؟.

آيا مثبت توپيري چلند سره په ټولنه کې د مېرمنو حقونه خوندي کېداى شي؟

د سه شنبې د ستاسو نظر په خپرونه کې يې له تاسو اورو.

خپرونې ته په دې شمېره مخامخ زنګ ووهئ: ۰۰۴۴۲۰۷۴۳۶۰۹۱۹

خپل نظر يا پوښتنه د بريښنا ليک له لارې راسره شريکه کړئ، پته یې ده

Pashto@bbc.co.uk

ورته مطالب