کابل کې د فلمونو فسټيوال

کابل کې د فلمونو فسټيوال

کابل کې پرون (۲۲ اکتوبر)د فلمونو یو نړیوال فسټیوال پای ته ورسېد. دا فسټیوال څو کاله وړاندې په لومړي ځل هرات کې د ښځو دوو ټولنو جوړ کړ.

موخه یې د سینما پراخوالی او د ښځو د حق غوښتل و.

سږ کا بیا کابل کې جوړ شوی و. څلورم کال لپاره څلور ورځې یې دوام وکړ.

له شلو هېوادونو ۲۰۰ فلمونه سیالۍ ته وړاندې شوي وو.

زموږ همکار کریم حیدري هم ورغلی و.