د افغان پېغلو ارکستر

د افغان پېغلو ارکستر

د ۲۵ افغان موسیقۍ غږوونکو ډله زهره نومېږي. دوی د سویس په ډاووس کې په نړیوال اقتصادي فورم کې برخه واخیسته او ننداره یې ورته وړاندې کړه خو دې نړیوال سټېج ته رسېدل اسانه کار نه و.