انګلستان کې په شفر د خزانې موندل

د خزانې لټه، خو یوازې په ګرځېدو او د مځکي په کیندولو یې نه شئ پیدا کولای، باید لومړی یې ځای معلوم کړئ.

دا پروژه د یوه هنرمند له خوا جوړه شوې د سرو زرو داسې توکي چې په زرګونه ډالره بیه لري د ختیځ انګلستان د یو ښارګوټي په سړکونو کې پټ کړي او د ځای موندلو معلومات یې په تابلوګانو کې دي.

دغه شفرونه د هیواد تکړه کسانو جوړ کړي. دا چې څوک یې موندلای شي راځئ په دې رپورټ کې یې وګورو.