هنري شېبې

هنري شېبې

د هنري شېبې خپرونه کې مو د هنر، کتاب، فلم، نندارتون، میوزیم او نورو ورته برخو بېلا بېل خبرونه راټول کړي دي.